Farní sbor ČCE kazatelská stanice Velká Lhota u Dačic - události

Vítejte na stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Telči a kazatelské stanici ve Velké Lhotě u Dačic.

další info zde /Evangnet Dačicko/ | nebo zde /blog Dačicko/

# otevření výstavy Historie Velké Lhoty ve fotografii
# otevření informačního centra dědictví reformace
# 400.sté výročí postavení tolerančního kostelíka v Šachu
# 225té výročí první bohoslužby řádně povolaného kazatele
# informace o Středisku české reformace /VERITAS/

o sboru:
Na konci 18. stol. jedna ze 4 vesnic (ještě i Šach, Radlice a Brandlín), kde i po 150 letech pronásledování žilo více než 95% evangelíků. Když si nesměli opravit původně evangelický kostelík sv. Ducha u Šachu (dnes již zaniklý), postavili r.1783 modlitebnu ve Velké Lhotě (dnešní „dolní“ kostel bez kruchty a věže). K ní náležela „dolní“ fara. Zakrátko však v souvislosti s umělým rozdělením skryté církve české reformace se větší část sboru přehlásila od luterské k reformované („helvetské“) konfesi (jen tyto dvě nevlastní konfese byly tehdy povoleny). Bylo nutné postavit další, „horní“ faru. V modlitebně se obě církve střídaly až do doby, kdy si i evangelíci směli stavět kostely s věžemi a zvony. Potom byl tedy r. 1873 zbudován i „horní“ kostel a z bývalé modlitebny se přístavbou r. 1876 stal „dolní“ kostel. V r. 1918, po vzniku Československé republiky, se obě církve sloučily. Všechny budovy proto nyní náleží velkolhoteckému sboru ČCE a tvoří památkově chráněný evangelický toleranční areál, s jehož historií seznamují informační tabule naučné stezky. Scházíme se dnes v „dolním“ kostele v létě a na „dolní“ faře v zimě. Kromě toho se však v celém areálu koná mnoho dalších akcí, zejména v létě (jde o typickou rekreační oblast, kde rozdíl mezi zimou a létem je velmi podstatný). „Dolní“ fara slouží z převážné části rekreaci, o prázdninách zejména skupinám dětí a mládeže. V „horním“ kostele je stálá expozice „Česká reformace v evropském kontextu“ a památkově chráněné varhany slouží při koncertech, které pořádá Velkolhotecký komorní sbor. Další akce zde pořádá i Spolek přátel muzea české reformace.