Farní sbor ČCE Telč - kazatelská stanice Velká Lhota u Dačic

Kazatelská stanice Valtínov patří od roku 2016 k Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci.

Bohoslužby ve Valtínově jsou první a třetí neděli v měsíci od 11:00
v létě v evangelickém kostele a v zimě ve sborovém domě. odkaz na evangnet.cz

valtinov Legendární hrob Petra Valda se zde sice nenalézá, obec však náležela k území osídlenému ve 14. stol. valdenskými. Později se připomíná Jednota bratrská i skrytí evangelíci v době pronásledování 17. a 18. stol. Po vydání tolerančního patentu zde nemohl vzniknout samostatný sbor, protože nedosáhl požadovaného počtu osob. Středisko bylo tedy přičleněno k Velké Lhotě. Jako její kazatelská stanice si postavilo v r. 1904/05 vlastní kostel, a potom v r. 1936 i faru – sborový dům. Dnes se scházíme v létě v opraveném kostele (v roce 2005 jsme slavili jeho sté jubileum), v zimě ve sborovém domě.

Pohlednice ke stému výročí postavení evangelického kostela ve Valtínově (1905-2005).
Ke stažení zde a zde.