Výstava 2018

o účasti Spolku na Mezinárodních konferencích protestantských muzeí v zahraničí.

Výstava je volně přístupná v budově bývalé márnice "v Domečku", vedle horního kostela.