Hlavním účelem Spolku je vybudování, provoz a rozvoj Muzea české reformace (Evangelíci v 17.-20.stol. v návaznosti na husity a Jednotu bratrskou) v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic.

Název a ident.číslo: Spolek přátel Muzea české reformace, 05693152
Velká Lhota 31, 380 01 Volfířov

Spolek vznikl ve Velké Lhotě u Dačic 9.1.2017. Jeho založení má za úkol přiblížit obyvatelům historii nejbližšího okolí, předejít zániku starých písemností a rodinných památek, pořádání výstav a kulturně vzdělávacích akcí, dokumentace historického vývoje života v obci, spolupráce s jinými obdobnými subjekty v regionu.

Předsedkyní spolku byla na ustavující schůzi zvolena Mgr. Lenka Brychtová, DiS (lenka.brychtova (a) email.cz)

Spolek má nyní 20 členů, členský příspěvek je 100 Kč za rok.